“Dáng hình đất nước” – chương trình kết nối lịch sử với hiện tại

Chương trình "Dáng hình đất nước" chính thức phát sóng vào ngày 2.9. Ảnh: VTV
Chương trình "Dáng hình đất nước" chính thức phát sóng vào ngày 2.9. Ảnh: VTV
Chương trình "Dáng hình đất nước" chính thức phát sóng vào ngày 2.9. Ảnh: VTV
Lên top