Đang đỉnh cao sự nghiệp, Hương Tràm tạm dừng sang Mỹ, sau 2 năm giờ ra sao?

Hương Tràm trưởng thành hơn sau khi sang Mỹ du học. Ảnh: NSCC.
Hương Tràm trưởng thành hơn sau khi sang Mỹ du học. Ảnh: NSCC.
Hương Tràm trưởng thành hơn sau khi sang Mỹ du học. Ảnh: NSCC.
Lên top