Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đặng Bá Tiến với nỗi ám ảnh rừng...