Đan Mạch tài trợ các nghệ sĩ đương đại Việt Nam

Đan Mạch sẽ hỗ trợ cho các nghệ sĩ Việt Nam nhằm đưa nghệ thuật đương đại trở thành lĩnh vực trao đổi và giao lưu văn hóa giữa các nước trên thế giới.
Đan Mạch sẽ hỗ trợ cho các nghệ sĩ Việt Nam nhằm đưa nghệ thuật đương đại trở thành lĩnh vực trao đổi và giao lưu văn hóa giữa các nước trên thế giới.
Đan Mạch sẽ hỗ trợ cho các nghệ sĩ Việt Nam nhằm đưa nghệ thuật đương đại trở thành lĩnh vực trao đổi và giao lưu văn hóa giữa các nước trên thế giới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM