Dàn diễn viên phim “Dốc tình” sau 17 năm: Người viên mãn, người bỏ showbiz

Dàn diễn viên phim Dốc tình sau 17 năm trôi qua có những ngã rẽ trong sự nghiệp riêng. Ảnh: NSCC, ĐPCC.
Dàn diễn viên phim Dốc tình sau 17 năm trôi qua có những ngã rẽ trong sự nghiệp riêng. Ảnh: NSCC, ĐPCC.
Dàn diễn viên phim Dốc tình sau 17 năm trôi qua có những ngã rẽ trong sự nghiệp riêng. Ảnh: NSCC, ĐPCC.
Lên top