Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi sẽ mang vụ vu khống ăn chặn 96 tỉ đồng từ thiện ra tòa"

Đàm Vĩnh Hưng muốn làm sáng tỏ vụ ồn ào 96 tỉ đồng từ thiện tại tòa. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng muốn làm sáng tỏ vụ ồn ào 96 tỉ đồng từ thiện tại tòa. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng muốn làm sáng tỏ vụ ồn ào 96 tỉ đồng từ thiện tại tòa. Ảnh: NSCC.
Lên top