Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi sẽ không làm giám khảo nếu bị điều khiển"

Đàm Vĩnh Hưng và Jennifer Phạm. Ảnh: T.L
Đàm Vĩnh Hưng và Jennifer Phạm. Ảnh: T.L