Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi lên tiếng về thái độ nghệ sĩ trẻ vì "giọt nước tràn ly"

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về việc một số nghệ sĩ trẻ bỏ về sau khi nhận giải thưởng. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về việc một số nghệ sĩ trẻ bỏ về sau khi nhận giải thưởng. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về việc một số nghệ sĩ trẻ bỏ về sau khi nhận giải thưởng. Ảnh: NSCC.
Lên top