Đàm Vĩnh Hưng - Thanh Lam, Khánh Chi - Hương Giang ra sao sau mâu thuẫn?

Đàm Vĩnh Hưng - diva Thanh Lam, Lâm Khánh Chi - Hương Giang xóa bỏ mọi mâu thuẫn. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng - diva Thanh Lam, Lâm Khánh Chi - Hương Giang xóa bỏ mọi mâu thuẫn. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng - diva Thanh Lam, Lâm Khánh Chi - Hương Giang xóa bỏ mọi mâu thuẫn. Ảnh: NSCC.
Lên top