Đàm Vĩnh Hưng nói về chuyện từ thiện: Không nhận đóng góp và tự bỏ tiền túi

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ chuyện từ thiện. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ chuyện từ thiện. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ chuyện từ thiện. Ảnh: NSCC.
Lên top