Đàm Vĩnh Hưng góp 1,8 tỉ đồng và sao Việt giúp người khó khăn vì COVID-19

Nghệ sĩ Việt chung tay vì cộng đồng. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Việt chung tay vì cộng đồng. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Việt chung tay vì cộng đồng. Ảnh: NSCC.
Lên top