Đàm Vĩnh Hưng: "Anh Hoài Linh là nghệ sĩ lớn, sẽ có cách giải quyết riêng"

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: NSCC.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: NSCC.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: NSCC.
Lên top