Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên:

Dám đánh đổi hạnh phúc thì hãy theo ảnh khoả thân