Đài truyền hình Hải Phòng: Ra mắt kênh truyền hình thông tin giải trí THP2

Ra mắt kênh truyền hình Thông tin giải trí THP2
Ra mắt kênh truyền hình Thông tin giải trí THP2