Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đã xử lý kịp thời việc khách du lịch Trung Quốc mặc áo in "đường lưỡi bò" phi pháp

Ông Nguyễn Văn Tuấn (đứng ngoài cùng bên phải). Ảnh: Vietnamnet
Ông Nguyễn Văn Tuấn (đứng ngoài cùng bên phải). Ảnh: Vietnamnet