Đa sắc ''Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 2020’’

''Đất lành chim đậu'' - tác phẩm của họa sĩ Hoàng Xuân Hương, chất liệu sơn mài, trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2020. Ảnh: L.Q.V
''Đất lành chim đậu'' - tác phẩm của họa sĩ Hoàng Xuân Hương, chất liệu sơn mài, trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2020. Ảnh: L.Q.V
''Đất lành chim đậu'' - tác phẩm của họa sĩ Hoàng Xuân Hương, chất liệu sơn mài, trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2020. Ảnh: L.Q.V
Lên top