Đà Nẵng tiếp tục trùng tu Thành Điện Hải, di dời bảo tàng

Đà Nẵng tiếp tục bỏ tiền tỷ trùng tu Thành Điện Hải. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tiếp tục bỏ tiền tỷ trùng tu Thành Điện Hải. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tiếp tục bỏ tiền tỷ trùng tu Thành Điện Hải. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top