Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuộc thi “Người đẹp xứ trà 2013”