Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuộc thi Mỹ thuật trẻ Việt Nam lần thứ hai