Cuộc sống hiện tại của kỳ nữ cải lương - NSND Kim Cương giữa thời điểm dịch

NSND Kim Cương sống lạc quan trong thời điểm dịch. Ảnh: NSCC.
NSND Kim Cương sống lạc quan trong thời điểm dịch. Ảnh: NSCC.
NSND Kim Cương sống lạc quan trong thời điểm dịch. Ảnh: NSCC.
Lên top