Cuộc sống bí mật của Đoan Trường - “bộ tứ” cùng thời Đan Trường

Đoan Trường là một trong bốn tứ đại thiên vương một thời với Đan Trường, Lam Trường. Ảnh: NSCC.
Đoan Trường là một trong bốn tứ đại thiên vương một thời với Đan Trường, Lam Trường. Ảnh: NSCC.
Đoan Trường là một trong bốn tứ đại thiên vương một thời với Đan Trường, Lam Trường. Ảnh: NSCC.
Lên top