Cuộc đua của "Thiên thần hộ mệnh", "Trạng Tí": Phim nào sẽ đạt trăm tỉ?

Hai bộ phim đang chiếu tại rạp. Ảnh: NSX.
Hai bộ phim đang chiếu tại rạp. Ảnh: NSX.
Hai bộ phim đang chiếu tại rạp. Ảnh: NSX.
Lên top