Cuộc đời thăng trầm của dàn diễn viên "Phạm Công - Cúc Hoa" sau 32 năm

Dàn diễn viên Phạm Công - Cúc Hoa sau 32 năm thăng trầm. Ảnh: NSCC, cắt phim.
Dàn diễn viên Phạm Công - Cúc Hoa sau 32 năm thăng trầm. Ảnh: NSCC, cắt phim.
Dàn diễn viên Phạm Công - Cúc Hoa sau 32 năm thăng trầm. Ảnh: NSCC, cắt phim.
Lên top