Cuộc đời của danh ca Họa Mi: Đi bán kem, mở tiệm bánh mì nuôi 3 con

Danh ca Họa Mi. Ảnh: NSCC.
Danh ca Họa Mi. Ảnh: NSCC.
Danh ca Họa Mi. Ảnh: NSCC.
Lên top