Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn: Dư luận hãy cho Phạm Anh Khoa một cơ hội

Hình ảnh tiều tụy của Phạm Anh Khoa trong buổi họp báo và công khai xin lỗi.
Hình ảnh tiều tụy của Phạm Anh Khoa trong buổi họp báo và công khai xin lỗi.
Hình ảnh tiều tụy của Phạm Anh Khoa trong buổi họp báo và công khai xin lỗi.