Cục Bản quyền vào cuộc vụ tranh chấp giữa đạo diễn Việt Tú và ông Đào Hồng Tuyển

Một hình ảnh được ghi lại trong vở diễn thực cảnh "Thuở ấy xứ Đoài" của đạo diễn Việt Tú.
Một hình ảnh được ghi lại trong vở diễn thực cảnh "Thuở ấy xứ Đoài" của đạo diễn Việt Tú.
Một hình ảnh được ghi lại trong vở diễn thực cảnh "Thuở ấy xứ Đoài" của đạo diễn Việt Tú.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top