Cục Bản quyền tác giả: Nếu chưa đồng thuận, chưa thể thu tiền tác quyền qua tivi

Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL). Ảnh: Gia Linh
Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL). Ảnh: Gia Linh