Công trình trái phép xâm hại Tràng An: Kiểm điểm hàng loạt cá nhân và tập thể

Công trình trái phép xâm phạm Tràng An khi chưa được tháo dỡ.
Công trình trái phép xâm phạm Tràng An khi chưa được tháo dỡ.
Công trình trái phép xâm phạm Tràng An khi chưa được tháo dỡ.
Lên top