Công trình trái phép tại Tràng An có thực sự đã được tháo dỡ?

Nhiều hạng mục của công trình trái phép vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: PV
Nhiều hạng mục của công trình trái phép vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: PV
Nhiều hạng mục của công trình trái phép vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: PV
Lên top