Công trình “3 không” trên đỉnh Mã Pí Lèng vi phạm Luật Di sản văn hoá

Ngày 5.10, công trình xây dựng trên đèo Mã Pí Lèng vẫn mở cửa phục vụ khách du lịch bình thường.
Ngày 5.10, công trình xây dựng trên đèo Mã Pí Lèng vẫn mở cửa phục vụ khách du lịch bình thường.
Ngày 5.10, công trình xây dựng trên đèo Mã Pí Lèng vẫn mở cửa phục vụ khách du lịch bình thường.
Lên top