Công diễn vở nhạc kịch “Hoàng hậu Frédégonde”

Nghệ sĩ Pháp hợp tác cùng nghệ sĩ Việt Nam. Ảnh: A.M
Nghệ sĩ Pháp hợp tác cùng nghệ sĩ Việt Nam. Ảnh: A.M
Nghệ sĩ Pháp hợp tác cùng nghệ sĩ Việt Nam. Ảnh: A.M