Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công bố Ngày Tem Việt Nam 27.8