Con trai nhà văn Kim Lân ủng hộ việc loại "Chí Phèo" khỏi sách Ngữ văn 11

Họa sĩ Thành Chương.
Họa sĩ Thành Chương.