Cội nguồn và tương lai qua nhãn quan của David Christian

Bìa cuốn “Cội nguồn: Lịch sử vĩ đại của vạn vật” bản tiếng Việt, tác phẩm mới nhất của David Christian. Ảnh: V.Nga
Bìa cuốn “Cội nguồn: Lịch sử vĩ đại của vạn vật” bản tiếng Việt, tác phẩm mới nhất của David Christian. Ảnh: V.Nga
Bìa cuốn “Cội nguồn: Lịch sử vĩ đại của vạn vật” bản tiếng Việt, tác phẩm mới nhất của David Christian. Ảnh: V.Nga
Lên top