Có thành tích cao, Lê Âu Ngân Anh vẫn bị xử phạt vì thi “chui"?

Lê Âu Ngân Anh đăng quang Á hậu 4 tại Hoa hậu Liên lục địa.
Lê Âu Ngân Anh đăng quang Á hậu 4 tại Hoa hậu Liên lục địa.
Lê Âu Ngân Anh đăng quang Á hậu 4 tại Hoa hậu Liên lục địa.
Lên top