Cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn vừa được đặt tên phố tại Hải Phòng

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sinh ra ở Hải Phòng.
Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sinh ra ở Hải Phòng.
Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sinh ra ở Hải Phòng.
Lên top