Có một họa sĩ thích vẽ đồ đất, đồ cũ

''Đồ đất'' - tác phẩm của họa sĩ Lương Văn Tiến.
''Đồ đất'' - tác phẩm của họa sĩ Lương Văn Tiến.
''Đồ đất'' - tác phẩm của họa sĩ Lương Văn Tiến.
Lên top