Cơ hội hấp dẫn cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản trong lĩnh vực du lịch

Lễ ký kết giữa Tổng Cục Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Nhà nghỉ Khách sạn Nhật Bản trong lĩnh vực trao đổi nguồn nhân lực du lịch. Ảnh: Đ.B
Lễ ký kết giữa Tổng Cục Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Nhà nghỉ Khách sạn Nhật Bản trong lĩnh vực trao đổi nguồn nhân lực du lịch. Ảnh: Đ.B
Lễ ký kết giữa Tổng Cục Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Nhà nghỉ Khách sạn Nhật Bản trong lĩnh vực trao đổi nguồn nhân lực du lịch. Ảnh: Đ.B
Lên top