Cơ hội để Dương Mịch vượt Triệu Lệ Dĩnh ở "Cửu Châu Hộc Châu phu nhân"

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh là 2 nàng tiểu hoa đán nổi tiếng Hoa ngữ. Ảnh: Xinhua.
Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh là 2 nàng tiểu hoa đán nổi tiếng Hoa ngữ. Ảnh: Xinhua.
Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh là 2 nàng tiểu hoa đán nổi tiếng Hoa ngữ. Ảnh: Xinhua.
Lên top