"Cô đào lẳng" Thoại Mỹ trẻ trung bất chấp tuổi tác

Nghệ sĩ Thoại Mỹ trẻ trung trong trang phục đen-trắng. Ảnh: Vic Nguyễn.
Nghệ sĩ Thoại Mỹ trẻ trung trong trang phục đen-trắng. Ảnh: Vic Nguyễn.
Nghệ sĩ Thoại Mỹ trẻ trung trong trang phục đen-trắng. Ảnh: Vic Nguyễn.