Cỗ cúng đêm 30 Tết Nguyên Đán: Nên cúng trong nhà hay ngoài trời trước?

Nghệ nhân Ánh Tuyết.
Nghệ nhân Ánh Tuyết.
Nghệ nhân Ánh Tuyết.
Lên top