Cơ chế kiểm duyệt điện ảnh ở VN: Không phải là “bỏ” mà “làm” như thế nào!

Phim “Hai Phượng” có những cảnh bạo lực nên phải dán nhãn NC18. Ảnh do CGV cung cấp
Phim “Hai Phượng” có những cảnh bạo lực nên phải dán nhãn NC18. Ảnh do CGV cung cấp
Phim “Hai Phượng” có những cảnh bạo lực nên phải dán nhãn NC18. Ảnh do CGV cung cấp
Lên top