Chuyện “vua khèn” trên đỉnh Thẩm Hái

Nghệ nhân Lý A Lệnh thử khèn trong quá trình hoàn thiện.
Nghệ nhân Lý A Lệnh thử khèn trong quá trình hoàn thiện.
Nghệ nhân Lý A Lệnh thử khèn trong quá trình hoàn thiện.
Lên top