Chuyện tình nàng Giáng Hương - vở nhạc kịch được đầu tư hơn nửa triệu đô