Chuyên gia văn hóa giải mã quan niệm “Đói quanh năm, no ba ngày Tết”

Nhà nghiên cứu văn hóa - TS Nguyễn Ánh Hồng. Ảnh T.Vương
Nhà nghiên cứu văn hóa - TS Nguyễn Ánh Hồng. Ảnh T.Vương
Nhà nghiên cứu văn hóa - TS Nguyễn Ánh Hồng. Ảnh T.Vương
Lên top