Chuyên gia sản xuất âm nhạc Michael Choi: "Tôi muốn cùng Thanh Bùi phát triển tài năng âm nhạc trẻ"

Michael Choi. Ảnh: T.L
Michael Choi. Ảnh: T.L