Chuyên gia lý giải về Tết Hàn thực (3.3 âm lịch) tại Việt Nam

TS Nguyễn Ánh Hồng - Trưởng khoa Văn hóa Phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Ảnh Trần Vương
TS Nguyễn Ánh Hồng - Trưởng khoa Văn hóa Phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Ảnh Trần Vương
TS Nguyễn Ánh Hồng - Trưởng khoa Văn hóa Phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Ảnh Trần Vương
Lên top