Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chương trình nghệ thuật Đất nước và tình yêu thăng hoa, đầy cảm xúc