Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Dính scandal, nhiều người đẹp rời cuộc chơi