Chùa Phúc Khánh: Lễ cầu an 2020, dân đóng tiền tùy tâm

Chùa Phúc Khánh, chiều 14.1.2019, không còn cảnh người dân đóng tiền “dâng sao, giải hạn”. Ảnh: P.V
Chùa Phúc Khánh, chiều 14.1.2019, không còn cảnh người dân đóng tiền “dâng sao, giải hạn”. Ảnh: P.V
Chùa Phúc Khánh, chiều 14.1.2019, không còn cảnh người dân đóng tiền “dâng sao, giải hạn”. Ảnh: P.V
Lên top